رود شور و بلورهای نمک

1397/11/30


xx بازدید

رودشور تنها رود دائمی لوت است که از کوه‌های بیرجند سرچشمه می‌گیرد و پس از دربرگرفتن آب ده‌ها شاخه رودشور و شیرین، در اعماق آن جاری می‌شود. رودشور در پایان سفر خود به لوت، به‌جایی می‌ریزد به‌نام گودنمک سر که گاهی بر اثر خشکی و گرمای زیاد به‌صورت معدنی از نمک جلوه می‌کند.

تورهای شامل این جاذبه