بیابان لوت

1397/11/30


xx بازدید

لوت مرکزی وسیع ترین و نیز پست ترین قسمت بیابان لوت است و نمونه های تمامی عارضه ها و اشکال دیدنی لوت از کلوت ها در حاشیه غربی ، ریگ یلان در حاشیه شرقی ، دشت صاف شنی (هاداما)در مرکز تا چاله های انتهایی و مسیل ها را در خود جای می دهد . لوت شمالی دشتی وسیع و مرتفع و از جنس ریگ و شن است و سطوحی وسیعی از آن از تک کوه ها و تپه های پراکنده رسوبی و آتشفشانی تشکیل شده است ؛ لوت جنوبی پر گیاه ترین قسمت چاله لوت است و به سطح وسیعی از آن لوت زنگی احمد گفته می شود .

تورهای شامل این جاذبه