مراسم زار

1400/10/29


xx بازدید

مراسم زار، نوعی مراسم آیینی مربوط به جنوب کشور به‌خصوص جزیره‌ی قشم است که ریشه در فرهنگ مردم منطقه دارد. مراسم زار درواقع مراسم جن‌گیری با استفاده از اصوات و موسیقی‌های خاص است که برگرفته از فرهنگ مردم آفریقاست. اجرای مراسم و حتی نوع موسیقی مرتبط با فرهنگ مردم آفریقاست. مردم بومی معتقدند در این مراسم، ارواح و پلیدی‌های موجود در بدن افراد جن‌زده را خارج می‌کنند و آن‌ها را به آرامش می‌رسانند.