لاک پشت پوزه عقابی

1398/08/28


xx بازدید

لاک‌پشت‌های سبز، بخش دیگری از جزیره قشم هستند،که تمامی فصول سال در مناطق ساحلی این جزیره دیده می‌شوند. لاک‌پشت‌های پوزه عقابی،از اواخر زمستان تا اوایل بهار هر سال به این ساحل آمده و تخم‌گذاری می‌کنند.حدود 50 روز پس از تخم گذاری لاک پشت‌های کوچک از زیر ماسه‌ها خارج،و راهی دریا می شوند.   لاک‌پشت‌های پوزه عقابی یکی از 4 نوع لاک‌پشت سواحل خلیج فارس و یکی از دو گونه لاک‌پشتی است که در ایران تخم‌گذاری می‌کنند. این لاک‌پشت‌ها در هر مرحله بین 40 تا 150 تخم می گذارند. فصل گذشته لاک‌پشت‌های پوزه عقابی در سواحل شیب دراز جزیره قشم بیش از 9 هزار تخم گذاشتند و از این مجموع بیش از پنج هزار و 800 بچه لاک‌پشت از تخم بیرون آمد. طرح حفاظت از لاک پشت های دریایی که 11 سال پیش در ساحل شیب دراز قشم آغاز شد موجب افزایش 90 درصدی تولد بچه لاک پشت ها شده است. تخم گذاری لاک‌پشت‌ها تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

تورهای شامل این جاذبه