کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) توضیحات
HO/2D/97/NG 4 پنجشنبه 4 مرداد 1397 جمعه 5 مرداد 1397 1397/05/02 485,000 4 نفر
HO/2D/97/NG 3 1397/05/02 550,000 3 نفر
HO/2D/97/NG 2 1397/05/02 595,000 2 نفر