کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 30 مرداد 1397 جمعه 9 شهریور 1397 4,450,000