کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
پنجشنبه 2 فروردین 1397 پنجشنبه 9 فروردین 1397 1396/11/30 2,550,000
2,650,000