کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
چهارشنبه 7 شهریور 1397 یکشنبه 18 شهریور 1397 01 2,970
دلار