کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 13 بهمن 1396 جمعه 13 بهمن 1396 110,000
جمعه 20 بهمن 1396 جمعه 20 بهمن 1396 110,000
جمعه 27 بهمن 1396 جمعه 27 بهمن 1396 110,000