کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 29 اسفند 1396 پنجشنبه 9 فروردین 1397 1396/10/30 2,800,000 1,100
دلار