کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 2 فروردین 1397 جمعه 10 فروردین 1397 1396/10/30 2,700,000 2,225
یورو
01 2,280
یورو