کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
شنبه 26 اسفند 1396 سه شنبه 7 فروردین 1397 2,200,000 1,440
دلار