کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 18 بهمن 1396 شنبه 21 بهمن 1396 1,100,000