کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
شنبه 4 فروردین 1397 سه شنبه 14 فروردین 1397 1,150,000 1,999
دلار