کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 2 فروردین 1397 شنبه 11 فروردین 1397 4,000,000 1,250
دلار