کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
دوشنبه 28 اسفند 1396 شنبه 11 فروردین 1397 1396/10/30 6,400,000 2,930
دلار
6,400,000 3,000
دلار