کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
چهارشنبه 31 مرداد 1397 پنجشنبه 1 شهریور 1397 -- قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد