کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
پنجشنبه 26 مهر 1397 جمعه 27 مهر 1397 250,000 با وسایل نقلیه سافاری شخصی
485,000 با وسایل نقلیه سافاری کلوت (3 نفره)
پنجشنبه 15 آذر 1397 جمعه 16 آذر 1397 490,000
پنجشنبه 29 آذر 1397 جمعه 30 آذر 1397 490,000