کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 30 آذر 1396 جمعه 8 دی 1396 01 500
دلار