کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 29 اسفند 1396 سه شنبه 7 فروردین 1397 1396/10/30 2,400,000 945
دلار
2,400,000 995
دلار