کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 24 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 165,000