کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 12 بهمن 1396 پنجشنبه 12 بهمن 1396 110,000
پنجشنبه 19 بهمن 1396 سه شنبه 19 دی 1396 110,000
جمعه 27 بهمن 1396 جمعه 27 بهمن 1396 110,000