کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
جمعه 1 تیر 1397 جمعه 1 تیر 1397 310,000 مسیر 15 کیلومتری
250,000 مسیر 10 کیلومتری