کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 2 شهریور 1397 جمعه 2 شهریور 1397 295,000
جمعه 9 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 295,000