کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
یکشنبه 1 مرداد 1396 سه شنبه 10 مرداد 1396 01 1,950
یورو