کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 24 شهریور 1396 یکشنبه 2 مهر 1396 01 2,450
یورو