کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 18 مرداد 1397 جمعه 19 مرداد 1397 460,000
پنجشنبه 8 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 460,000