کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 5 مرداد 1396 جمعه 6 مرداد 1396 455,000
پنجشنبه 19 مرداد 1396 جمعه 20 مرداد 1396 455,000