کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 16 خرداد 1397 پنجشنبه 17 خرداد 1397 440,000
جمعه 25 خرداد 1397 شنبه 26 خرداد 1397 440,000