کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 16 شهریور 1396 جمعه 17 شهریور 1396 455,000
جمعه 7 مهر 1396 شنبه 8 مهر 1396 455,000