کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 24 خرداد 1397 شنبه 26 خرداد 1397 440,000