کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 25 آبان 1396 شنبه 27 آبان 1396 455,000