کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 10 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 440,000
سه شنبه 30 مرداد 1397 پنجشنبه 1 شهریور 1397 440,000
سه شنبه 27 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 440,000