کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
سه شنبه 30 مرداد 1397 پنجشنبه 1 شهریور 1397 590,000
چهارشنبه 7 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 590,000