کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 1 شهریور 1396 جمعه 3 شهریور 1396 580,000
چهارشنبه 29 شهریور 1396 جمعه 31 شهریور 1396 580,000