کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 14 خرداد 1397 چهارشنبه 16 خرداد 1397 590,000
پنجشنبه 24 خرداد 1397 شنبه 26 خرداد 1397 590,000