کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 16 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 680,000
جمعه 7 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 680,000