کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 7 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 680,000