کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
چهارشنبه 8 شهریور 1396 یکشنبه 19 شهریور 1396 01 2,850
دلار
پنجشنبه 6 مهر 1396 دوشنبه 17 مهر 1396 01 2,850
دلار
دوشنبه 8 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 01 2,850
دلار