کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
چهارشنبه 8 شهریور 1396 یکشنبه 19 شهریور 1396 01 2,850
دلار