کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 28 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 395,000
پنجشنبه 26 مهر 1397 جمعه 27 مهر 1397 395,000