کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 16 شهریور 1396 جمعه 17 شهریور 1396 395,000
شنبه 8 مهر 1396 یکشنبه 9 مهر 1396 395,000
پنجشنبه 20 مهر 1396 جمعه 21 مهر 1396 395,000