کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 12 مرداد 1396 جمعه 13 مرداد 1396 395,000
پنجشنبه 26 مرداد 1396 جمعه 27 مرداد 1396 395,000
جمعه 17 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 395,000
پنجشنبه 30 شهریور 1396 جمعه 31 شهریور 1396 395,000