کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 12 مهر 1397 جمعه 13 مهر 1397 440,000