کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 -- قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد.
پنجشنبه 13 اردیبهشت 1397 جمعه 14 اردیبهشت 1397 -- قیمت متعاقبا اعلام خواهد شد