کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
دوشنبه 14 خرداد 1397 سه شنبه 15 خرداد 1397 395,000
پنجشنبه 24 خرداد 1397 جمعه 25 خرداد 1397 395,000