کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 7 مهر 1396 شنبه 8 مهر 1396 395,000
پنجشنبه 27 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 395,000