کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
جمعه 13 مرداد 1396 شنبه 21 مرداد 1396 01 950
دلار