کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 8 تیر 1396 جمعه 16 تیر 1396 01 1,000
دلار