کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 30 آذر 1396 سه شنبه 12 دی 1396 01 3,350
دلار
تضمین اجرا دارد. یکشنبه 15 بهمن 1396 جمعه 27 بهمن 1396 01 3,400
دلار