کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 15 آذر 1396 پنجشنبه 16 آذر 1396 380,000