کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 11 مرداد 1397 جمعه 12 مرداد 1397 385,000
چهارشنبه 31 مرداد 1397 پنجشنبه 1 شهریور 1397 385,000
پنجشنبه 8 شهریور 1397 جمعه 9 شهریور 1397 385,000
چهارشنبه 28 شهریور 1397 پنجشنبه 29 شهریور 1397 385,000