کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 31 مرداد 1397 جمعه 2 شهریور 1397 625,000