کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 جمعه 14 اردیبهشت 1397 680,000
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 جمعه 28 اردیبهشت 1397 680,000