کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 16 تیر 1396 جمعه 16 تیر 1396 110,000
جمعه 23 تیر 1396 جمعه 23 تیر 1396 110,000
جمعه 30 تیر 1396 جمعه 30 تیر 1396 110,000