کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 19 بهمن 1396 یکشنبه 22 بهمن 1396 840,000