کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 27 مهر 1396 جمعه 28 مهر 1396 485,000
پنجشنبه 18 آبان 1396 جمعه 19 آبان 1396 485,000
پنجشنبه 25 آبان 1396 جمعه 26 آبان 1396 485,000