کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 20 مهر 1396 جمعه 21 مهر 1396 410,000
پنجشنبه 4 آبان 1396 جمعه 5 آبان 1396 410,000
پنجشنبه 25 آبان 1396 جمعه 26 آبان 1396 410,000