کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
پنجشنبه 12 مرداد 1396 جمعه 13 مرداد 1396 410,000
پنجشنبه 26 مرداد 1396 جمعه 27 مرداد 1396 410,000