کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
جمعه 17 شهریور 1396 شنبه 18 شهریور 1396 455,000
پنجشنبه 30 شهریور 1396 جمعه 31 شهریور 1396 455,000