کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
چهارشنبه 31 مرداد 1397 جمعه 2 شهریور 1397 -- قیمت متعاقبا اعلام میگردد