کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
95/04 پنجشنبه 22 تیر 1396 شنبه 31 تیر 1396 01 1,890
دلار
96/06 چهارشنبه 15 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 01 1,885
دلار