کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 25 مرداد 1397 شنبه 3 شهریور 1397 1397/01/31 01 2,080
دلار
01 2,140
دلار
پنجشنبه 22 شهریور 1397 یکشنبه 1 مهر 1397 01 2,000
دلار