کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
96/06 چهارشنبه 15 شهریور 1396 جمعه 24 شهریور 1396 01 1,750
یورو