کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
سه شنبه 8 خرداد 1397 پنجشنبه 17 خرداد 1397 2,100,000 1,100
دلار
پنجشنبه 14 تیر 1397 پنجشنبه 23 فروردین 1397 1,800,000 1,100
دلار
پنجشنبه 22 شهریور 1397 شنبه 31 شهریور 1397 1,700,000 1,100
دلار