کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 2 شهریور 1396 شنبه 11 شهریور 1396 1396/04/31 -- 1,430
دلار
01 1,500
دلار