کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
شنبه 12 آبان 1397 شنبه 19 آبان 1397 01 990
دلار