کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) قیمت(ارزی)
پنجشنبه 22 شهریور 1397 شنبه 31 شهریور 1397 1,700,000 1,100
دلار