کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 جمعه 28 اردیبهشت 1397 440,000
دوشنبه 14 خرداد 1397 چهارشنبه 16 خرداد 1397 440,000