کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
B5/05/01/97 تضمین اجرا دارد. دوشنبه 1 مرداد 1397 یکشنبه 28 مرداد 1397 -- بدلیل محدویت تعداد در صدور ویزا مهلت ثبت نام تا تاریخ 5 خرداد 97 تعین شده است .