کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
سه شنبه 29 اسفند 1396 جمعه 10 فروردین 1397 1396/12/08 3,595,000
3,675,000