کد تاریخ رفت تاریخ برگشت تاریخ مهلت تخفیف قیمت(تومان)
دوشنبه 28 اسفند 1396 جمعه 3 فروردین 1397 1396/11/23 945,000
1396/12/08 965,000
990,000
سه شنبه 29 اسفند 1396 شنبه 4 فروردین 1397 1396/11/23 945,000
1396/12/08 965,000
990,000
چهارشنبه 8 فروردین 1397 یکشنبه 12 فروردین 1397 1396/11/23 945,000
1396/12/08 965,000
990,000