کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 جمعه 14 اردیبهشت 1397 655,000
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 جمعه 28 اردیبهشت 1397 650,000
دوشنبه 14 خرداد 1397 چهارشنبه 16 خرداد 1397 655,000