کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان) توضیحات
HOT4 پنجشنبه 25 آبان 1396 یکشنبه 28 آبان 1396 950,000 هتل *4 فردوس
HOT5 1,150,000