کد تاریخ رفت تاریخ برگشت قیمت(تومان)
96/03 جمعه 6 مرداد 1396 جمعه 27 مرداد 1396 18,000,000